Älska dig själv, älska andra, 
då du hel är, 
titta på mänskligheten, 
likadana vi är, vi människor är, 
planeten Jordens barn.