Gammal sover lite si och så, 
vaknat glad här ser man, 
tar mobilen i handen och 
tar en bild av sig själv ;)

ai7.jpg?1610075523