Fördomar är en irrationell känsla av ogillande mot en person eller en grupp, vanligtvis baserat på stereotyper. 
Diskriminering är det som händer när fördomar blir handlingar.
Ordet beskriver det som händer när en person nekar en annan person jobb på grund av typ ras eller religiös övertygelse. Du kan själv diskriminera valfri person eller grupp, om du har makt över personen i fråga.
Vita kan diskriminera svarta, och svarta kan diskriminera vita om den ena, till exempel, intervjuar den andra som arbetssökande.
Rasism däremot, beskriver diskriminerande strukturer som är institutionaliserade och ses som ”normala” i en hel kultur. Det baserar sig på den ideologiska övertygelsen om att en ”ras” på något sätt är bättre än en annan ”ras”.
Det är inte en enskild person som diskriminerar, utan en hel befolkning agerar inom strukturer som gör det svårt att inte diskriminera.
Fenomenet “rasism” finns således i den vita, västerländska, kulturen gentemot svarta men inte tvärtom.


aftonbladet -

m-hatt-art.jpg?1585702077