"Intet gagnar ditt hjärta så som den ensamhet med vilken du beträder eftertankens sfär."
- Ahmad ibn Ata’Allah

Det som gagnar ditt hjärta, är...
ensamhet i eftertankens sfär, 
tanken är ju skapande, 
du skapar med dina tankar, 
tänk positiva tankar. 

skog2.jpg?1586665868