Vad vi behöver veta, 
livet lär det oss, 
livet vår lärobok, 
vi lär det som behövs.

sn%C3%B62.jpg?1586062338