Tiden den går och allt annat följer i stort sätt med i tiden...I tiden måste jag gå, med i tiden, följa tiden...känns faktist bra att följa med tiden..att klara leva i nutiden...Tiden springer och springer, kan inte komma ikapp tiden, tiden är alltid före mig, alltid...Tiden springer, tiden går snabbt, tidens gång är smygande, men snabb...Vad är tid? Tid visar att du lever, tid visar att du blir äldre. Tiden stannar inte, tiden fortsätter, tiden fortsätter att vandra vidare...Och jag måste följa med i tiden, oavsett om jag vill eller inte. Tiden går inte att stoppa, tidens gång är evig, smygande...Tiden rullar i väg hela tiden och jag rullar med tiden, i tiden.

1ccklockan.jpg?1579112679