Detta ser lustigt ut, 
denna stora fågelbo, 
där uppe i kala trädet, 
snöklädnad den fått.

ba4.jpg?1612296367