Du är vad du är, 
du ser dig med dina ögon, 
andra ser dig med sina ögon, 
det viktigaste är det 
hur du ser dig själv.

jaga2.jpg?1604893009