Att tänka på när du hanterar information:

* Vem ligger bakom informationen?

* Kan du hitta den ursprungliga källan?

* Finns det fler källor? Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet. Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det.

* Kommer informationen från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?

* Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.

* Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?

* Hur gammal är informationen och är den fortfarande relevant?

* Hur fick du tag på informationen?

* Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt.

- säkerhetspolitik -