Stelhet hos gärningar,
men uppriktigheten ses,
stelheten försvinner.

🏛 ⛪️