Det är lätt att narra andra,
om lyssnaren är mår dåligt,
om lyssnaren känner ilska,
om lyssnaren inte vill lära sig någonting,
det är upp till lyssnaren,
läsaren. 
hur lätt han kan narras,
de som tror på ondska
de tror också på det onda.

ase1.jpg?1604435473