ajm%C3%A5mgfall.jpg?1621981382

Älska mångfaldet, 
det Jordens rikedom är, 
alla är inte lika, 
men människor är vi allihopa, 
älska olikheter, 
lär av olikheterna, 
var positiv, 
skapa gemenskap med alla, 
lev i fred med dig själv 
och med alla andra.