Låta handen vila, 
låta tankarna vila, 
göra något annat, 
så livet är, 
jo och låta även munnen vila, 
låta läpparna vila, 
med andra ord, tystare, 

jaga11.jpg?1604435614