Bli inte ett monster, 
slåss du mot ett monster så som rasism, 
bli inte själv ett monster, 
behandla alla hövligt och vänligt.

aab10.jpg?1607754481