Vad vi behöver veta, 
livet lär det oss, 
livet vår lärobok är, 
vi lär det som behövs.

woman.45.jpg?1436312975