"Kanske kompenserar det sällsynta och enkla nöjet att bli sedd för vad man är för elände att vara det."
- Margaret Drabble

Du är vad du är, 
du ser dig med dina ögon, 
andra ser dig med sina ögon, 
det viktigaste är det 
hur du ser dig själv.

aa24.jpg?1593608878