Nu tycks man har granskat äldre boenden och kommit fram till att av Sveriges 1700 äldreboenden var det ca 40 stycken där det dog mest gamlingar...många brister...vart leder denna granskning...skall man förbättra på något sätt nu...eller säger man igen att det blir för dyrt...det är en skandal att man har låtit äldre dö utan att ge vård mot covid-19...även äldre vill fortsätta att leva...det är skandal att man så där med lätthet diskriminerar äldre att dom skall dö...ger man inget värde alls på äldre...
Jag anser att man måste satsa pengar på äldrevården...så här får det inte fortsätta...brister har ju varit även före covid-19 och så har det sagts att det finns inga pengar...nu räcker det...äldre måste få bättre vård och levnadsvillkor...det måste finnas pengar för det.
Tänk, en gång i tiden bli alla äldre....hur vill ni yngre bli behandlade sedan ni blivit gamla...tänk på det.
- regeringen -

AA2skog.jpg?1594031668