Den vise talar av erfarenhet, 
dåren talarom det han hört, 
det är skillnader mellan den vise och en dåre.

medsjal-a.jpg?1585702088