Man föds inte till kvinna, man blir det.
- Simone De Beauvior

nainen-on-rohkea.jpg?1585702095

Födas till en kvinna? 
man födds med kvinliga gener, 
men en kvinna en mycket mer än så, 
man måste vilja vara kvinna, 
vara kvinlig på alla sätt, 
eller hur?