Alla pratar olika...Har tänkt på länge att ändra på mitt sätt uttrycka mig. Mitt innersta känsla säger till mig att vara behärskad, inte simma med alla fiskar, utan gå min egen väg...och det innebär att jag vill undvika att uttrycka mig negativt, och inte vill mata andra med mina åsikter om t.ex invandring och även annat...Om man hela tiden gnäller och eller kritiserar andra eller andras åsikter, är man en negatiiv människa som sprider negativa vibrationer omkring sig. Varför vara alltid negativ? Negativitet visar ju bara att den negativa människan är i obalans med sig själv och omvärlden. Negativitet skapar bara mera negativitet. Gnällandet skadar bara en själv.

1ccskogochhimmel.jpg?1579189356