Kunskap flyger, 
som en fågel, 🕊️
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, 
högre höjder, 
högre nivåer.