Är kvinnan en dörrmatta, 
nej, det är hon inte, 
kvinnan är fri, fri, 
kvinnan få vara det hon är, 
en kvinna, en fri kvinna

naturD.jpg?1586946129