Som i en bastu, 

finsk bastu, 

svetten rinner, 

tankarna avtar, 

luften dallrar, 

varmt så varmt, 

varma dagar, 

varma nätter, 

som i en bastu.

abstrakt--hej-hej.jpg?1468716588