Som i en bastu, 
finsk bastu, 
svetten rinner, 
tankarna avtar, 
luften dallrar, 
varmt så varmt, 
varma dagar, 
varma nätter, 
som i en bastu.

abstrakt--hej-hej.jpg?1468716588