Att tänka kreativt är att skapa harmoni mellan sinne, känsla och handling.
-- Jiddu Krishnamurti

Tänk harmoniskt, 
kreativitet skapar harmoni,
ditt sinne...
dina känslor...
dina handlingar...
harmoni råder, 
lugnet råder i ditt inre.

naturC.jpg?1586946125