Ta inte alla tankar allvarligt, 
tankarna är oftast virriga och irrande, 😌
det är svårt att vara herre över sina tankar.