Matt 7:1. "Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med, skall ni bli dömda..."

Döm inte, 
bli inte själv dömd, 
den du dömer 
kan er döma.

v%C3%A5r.3.jpg?1583147893