"Så djupt förnedrad och degraderad har din kärlek till det jordiska livet gjort dig att du för hennes skull, för att vinna hennes gunst och ynnest, har brutit ditt umgänge med Gud!”
- Yahya ibn Mu'adh al-Razi

Jordiska livets förbannelse, 
du dyrkar allt det jordiska, 
ära, pengar, makt, lustar, 
du glömt bort har Gud, 
kom tillbaks till Gud.

aa29.jpg?1593608895