Rasister tittar bara på vad flyktingar gör och skriker om flyktingars gjorda brott.
Rasister skriker inte finländarnas och andra vitas brott, detta fientliga rasisism avslöjar rasisten.
Det är vad som skiljer rasister från andra.
‘Rasister visar med sina egna ord att de är rasister.
Rasister ger inte samma värderingar till alla människor.
Rasister klandrar alltid kollektivt alla flyktingar eller alla muslimer.
Rasister förstår inte detta.
Det är få rasister som offentligt vågar säga att de är rasister.
Få rasister är offentliga.
Naturligtvis bör brott inte tolereras, motståndare till brott tenderar att motsätta sig alla brottslingar i deras ord.
Rasister å andra sidan pekar fingret på endast flyktingar kollektivt.
En rasist är lätt att skilja från andra, deras ord avslöjar dem.

tapet.jpg?1598224386