{2} Om du söker utblottning trots att Gud påbjudit dig materiellt förvärv beror detta på ett dolt begär hos dig. Om du söker materiellt förvärv trots att Gud påbjudit dig utblottning beror detta på att du brister i din högre strävan.
- sufisk visdom

Akta dig för dolda begär, 
akta dig för brister i din högre strävan.

ai12.jpg?1610562656