Älska mänsklighet 
var mänsklig, 
visa kärlek, 
visa omtanke. 
älska din medmänniska.