"Jag älskar mänskligheten ... det är människor jag inte tål !!"
- Charles M. Schulz

Att inte tåla människor är 
att inte älska mänskligheten.

y.kvinna-9.jpg?1589072614