Kraftiga vindstötar, 
som i en kraftif storm, 
det låter hela tiden, 
vinden skriker och springer framåt.

vind.jpg?1589069677