Att tro...man kan tro på många olika sätt
att vara andligt behöver inte innebära
att man är enbart religiöst troende
man kan tex. tro på makten, ljuset eller
vad man nu vill kalla det man tror på
men självklart är det även ett slags troende,
man tror på något övernaturligt...