Inga naturliga gränser
Planetern Jorden, 
rund planet, 🌍
inga gränser, 
mänsklighetens planet, 
mänsklighetens hem, 
vårt hem, 
frihet åt alla. ✌️ 

woman.17.jpg?1561523252