Inte hjälpa bara kristna, 
kristna skall hjälpa för att dom är kristna själva, 
hjälp alla, alla som hjälp behöver, 
visa kristen moral, hjälp behövande.

Vi ska ju inte hjälpa folk för att de är kristna, vi ska hjälpa för att vi är kristna. 
-- Jesper Eneroth