oa1.jpg?1623767823

Harmoni råder i tankarna, 
allt känns underbart harmoniskt, 
inga moln i själets himmel, 
så skall det vara, 
lyckans ost som harmoni känner, 
ett underbart tillvaro, 
så länge det nu varar, 
för inget varar evigt, 
tar tag i harmonin,
njuter av tillvaron, 
är lycklig.