Hat är bara brist på fantasi.
-- (kloka ord)

1ccskogochhimmel.jpg?1594362139

Hatar du, 
hat tärande är, 
brist på fantasi? 
kanske, kanske inte.