Du är det du tror dig vara.
-- Paulo Coelho

y.woman.47.jpg?1589072635

Varje människa är unik...man har en bild av sig hur man är...man tror att man är sådan...andra ser en kanske en helt annan människa i dig...vi tolkar hur vi är och hur andra är...det finns många tolkningar av allt...det get ett slags illusion av allt...altså i våra tankar
Våra tankar är mycket starka...vi är känslomänniskor, vi lever genom våra tankar och känslor.