"Misslyckande är kryddan som ger framgång dess smak."
- Truman Capote

Genom misslyckanden lär man, 
ta alltså lärdom av dina misslyckanden.

berg.vatten.jpg?1591417189