Jag tänker, 

tänker hela tiden, 

många olika tankar, 

kloka tankar, 

mindre kloka tankar, 

jag fantiserar, 

jag dagdrömmer, 

alltså när jag inte pratar 

alla dessa tankar 😃