Kära kära fläkt, 

du min sommarvän är, 

du snurrar och hummar, 

du svalka ger, 

du en mycket kär sommarvän är, 

kära kära fläkt.

woman34.jpg?1428183101