Respektera kvinnan, 
kvinnor är lika värda som männen, 
älska kvinnan, 
respektera kvinnan, 
det bra blir så där.

jaga11.jpg?1596890326