Min Gud, o Herre, 
du är min fristad, 
jag sätter min lit till dig, 
du är stödjande, 
du är barmhärtig.


Många modfällt hjärta, 
min Gud, du givmild är, 
du älskar mig.


O Gud, min Gud, 
fyll åt mig en bägare, 
Din kunskap omfattar allt, 
du är sanning, 
du är min Gud.


Du prövas, 
svårigheter kommer, 
sträva framåt, 
vad en god människa, 
kämpa framåt, 
kämpa klokt, 
tappa inte modet, 
håll dig lugn, 
allt bra blir


Att reagera, att våga reagera, 
det starkt är, 
reagera på samhällets orättvisor, 
det måste man våga, 
andlighet är bra, 
men man skall inte glömma det dagliga livet, 
våga reagera, våga skriva, 
våga prata om problemen, 
inget händer om alla är tysta, 
adighet som bomull för själen är, 
andlighet räcker inte, 
man måste också leva, leva och må bra, 
känna empati för utsatta barn och kvinnor, 
alla människor är känslomänniskor, 
vi lever med våra känslor, 
lår alla få bra känslor i sina liv, 
se till mänsklighetens bästa, 
strunta i religioner, 
sätt männuiskan välmående först, 
granska dina känslor, 
har du känslor mot andra, 
bli mänsklig


Vad är andlighet? 
Är det religiositet?
Är det andra djupa tankar,
funderingar om

livet och allt annat


Energi vibrerar, 
stilla, sakta 
snabbt, 
rummet vibrerar, 
energin flödar, 
positiv energi, 
negativ energi, 
sök positivt, 
gilla positivt


Kasta snabbt, 
bumerang som en pil, 
störtar framåt, 
tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
kasta ordet,
ordet springer, 
bort bort, 
ordet tittar bakåt, 
störtar bakåt, 
tillbaks kommer, 
vakta orden,
dina ord


Stor ego, 
liten ego, 
mitt i mellan ego, 
personlighet, 
ego vill, 
ego vill mycket, 
ego sårbar är, 
ego fåfäng är, 
skärp dig, 
minska egots makt, 
bli harmonisk, 
bli andlig


Sluta kritisera andra, 
låt andra leva sina liv, 
men våga reagera...
reagera mot ondska


Tro skall vara positivt, 
ens tro skall vara god, 
man skall älska alla människor, 
man skall inte göra andra illa, 
man skall vara vänlig mot alla, 
man skall vara hjälpsam, 
med andra ord...
ens tro vara människovänlig.


Döm inte, bli inte själv dömd, 
den du dömer kan er döma


Unna andra gott, 
du välsignad är


Älska dina medmänniskor, 
så som du älskar dig själv, 
var givmild och god, var lycklig


Vänd ryggen åt det onda, 
besegra det onda, 
besegra med godhet


Var gästfri, gästfri åt alla, 
vissa änglar vara kan,  
men du vet inte det.


Kärlek och vänskap, vän ger kärlek, 
vän visar kärlek, broder, syster - hjälper, 
har du vänner, riktiga vänner, 
har du bröder i tron, 
har du systrar i tron, då du inte ensam är


Ha medkänsla, 
både i glädje och sorg, 
glädj med den glade, 
gråt med den sorgsna, 


Visa medkänsla, visa vänlighet, 
visa ödmjukhet, visa mildhet, 
visa tålamod, och så vidare, 
visa medkänsla


Invandrare människa är, respektera invandrare, 
förtryck inte invandrare, 
behandla invandrare mänskligt, 
som en infödd, visa kärlek, 
visa omtande, det rättvisa är


Ha självkontroll, 
var fridsam, 
älska alla


Älska främlingar, 
hjälp främlingar, 
var alltid vänlig, 
gör gott mot alla


Döm inte, hör du,
döm inte, 
var tolerant, 
då döms inte du heller


Var trofast, säg inte allt du hört, 
tro inte allt du hört, 
var förnuftig, var trofast


Svara mjukt, 
meddela god kunskap, 
det är vishet


Var ödmjuk, älska alla, 
älska dig själv, älska alla andra, 
var ödmjuk, var en god människa


Älska varandra, var med i ljuset, 
låt ditt ljus skina, 
ditt ödmuka anlete skiner, 
skiner ikapp med ljuset, älska


Älska alla, alla behöver kärlek, 
universal kärlek, 
medmänsklig kärlek


Kärlek är Guds lag, 
ett allomfattande kärlek, 
kärlek för alla, älska alla, bli älskad


Sök stillhet, 
sök tystnad, 
sök harmoni, 
vistas i friden, 
friden inom dig


Ha självdiciplin, 
ge akt på dina tankar, 
förbli vaken, 
var uppmärksam, 
var behärskad, 
tala inte i vresigt


Mänskliga kroppen gömmer själen, 
kroppen är bara ett gömma för själen, 
vår verklighet är själen, 
själen, den sanna människan


uthållighet, 
kan du det, 
det största gärningen 
i arbetet är


Älska alla, 
kärlek för alla, 
alla din familj är, 
hela världen din falij är, 
kärlek vinner allt


Var inte övermodig, 
bannlys övermodigheten, 
låt ödmjukheten lysa från dig, 
känn kärlek för alla levande, 
tjäna mänskligheten


Tre skatter: 
mildhet, 
förnöjsamhet, 
ödmjukhet, 
Dessa hjälpen en, 
att älska alla, 
att vara en medmänniska


Vad är kärlek, 
att älska någon, 
vem som helst, 
älska...
var en god människa


Villkorslös kärlek, 
den finns, 
leta och hitta, 
hitta det i ditt innersta, 
du älskar vem som helst, 
du väntar ingenting tillbaks, 
det villkorslös kärlek är


Plåga inte andra, 
pina inte andra, 
din plåga är din, 
pina inte andra med dina egna plågor, 
var istället en medmänniska, 
skada inte andra på något vis


Var uppmärksam, 
se dig omkring, 
märker du sinnestämningen, 
du bryr dig, 
du älskar


Var den du är, 
vet du vem du är, 
lär känna ditt positiva jag, 
var en god budsbärare, 
ge kärlek för alla


Gör allting klart, 
det som räknas, det klara, 
det avgörande är


Älska dina bröder, 
älska dina systrar, 
älska hela mänskligheten, 
älska dig själv, älska alla


Skada inte andra, 
varken fysikskt elle psykiskt, 
eller verbalt...
gör bara gott...


Respektera dig själv, 
då andra respekterar dig


Stora vägen rak är, 
gå den raka stora vägen, 
undvik omvägar. 
om omvägar behövs, 
ta då omväg, 
sedan raka vägen igen.


Gör bara goda saker, 
älska mänskligheten, 
älska alla.


Behåll din sinnesfri, 
var god mot alla.


Låt andra leva sina liv, 
lev du ditt liv, 
frihet åt alla, 
älska alla.


Älska och bli älskad, 
älska dig själv, 
då du lycklig är, 
alla ser att du lycklig är, 
alla ser att du bra mår, 
då det lätt är att älska dig :)


Du stänger dörren efter dig, 
du vill vara ifred en liten stund, 
oftas vill du social vara, 
då du öppnar dörren, 
släpper dig fri, 
detta är din inre dörr, 
du har nycklarna, bara du.


Börja allt från dig själv, 
gör förbättringar hos dig, 
endast så du världen kan påverka.