4. "Om jag slutar att sparka på varje skällande hund kommer jag inte dit jag ska."
-Jackie Joyner-Kersee

Jag har en annan åsikt:
Man behöver inte sparka "skällande hundar", 
låt dom skällä, 
skällandet gör inte ont, 
skällandet skadar inte, 
du bestämmer om skällander skall skada dig, 
enbart du och ingen annan, 
var stark och bry dig inte om skällandet, 
visa att skällande individer är som luft för dig, 
gå vidare.

jaga11.jpg?1604435614