al13.jpg?1625559418

Den stora vägen är jämn, men folket älskar att ta omvägar.
- Lao Zi


Ibland är den stora vägen jobbig att gå, därför går man ibland omvägar...fast man vet att den stora vägen är jämn :) ..alla vågar eller kan inte alltid gå genom den stora vägen...eller man förstår inte att att den stora vägen är den bästa vägen...man gillar kanske spänning...man kanske är för spontan och kan inte styra sig bra...man låter liksom känslorna ta över helt och hållet.