Vilka har förädrats, extremhögern eller en högerpolitiker? ..Högerpolitikern  säger att det högerextrema partiet har förändrat sig och därför kan han tänka sig att samarbeta med dom...
Jag tycker att det högerextremapartiet  är som vanligt varit många års tid...däremot ser jag en förändring hos en högerpolitiker...han har rest nu mer till höger, åt det extrema hållet.
Med andra ord, det är denne högerpolitiker som har förändrat sig och inte det extremhöger partiet...
Troligtvis vill ju han bli nästa statsminister och enda vägen dit just är att ta hjälp av från det högerextrema partiet...här ser man vad makt kan göra...likadant hände ju i USA...republikaner tog till sig Trump och med Trumps hjälp tog dom makten i USA...men samtidigt tog dom en stor risk...Trump var ju en konstig figur och nu förlorade republikaner makten just på grund av att Trump var så extren och ljög mycket...om en högerpolitiker skulle lita på sig för på extremhöger, skulle det ju skada hans politiska parti mycket...är det värt det, nej det är det inte...men han och Ehon har ju varit maktgalna, så dom försöker med vilka medel som helst...
Men att liera sig med högerextrema är farligt, förtroendet kommer att sjunka enormt om man lierar sig med dom...alla som gör så, tänker kortsiktigt...dom är så ivriga efter makten att dom kan inte planera långsiktigt, tyvärr.

- omni - twitter - twitter - twitter -

jaga12.jpg?1604435605