2020-10-19
Vågar du leva för andra,
Vet du att ...
det är en andlig plikt,
en produktiv handlig för lycka 
det är vår skyldighet,
om inget materielt finns att ge,
kan man ge andligt stöd och hjälp.


2021-01-12
Visa förtroende, 
visa aktsamhet,
visa kärlek, 

var vänlig.


2021-01-12
Andlighet, 

människans verklighet, 
en andlig varelse, 
en kroppslig varelse, 
andligheten viktigast, 
lev i andlighet, 
bli lycklig, 
var lycklig.


2021-01-12
Rika, ta ansvar, 

bekämpa fattigdomen, 
pengar ni har, 
låt pengarna tala, 
låt pengarna agera, 
agera för mänskligheten, 
agera mänskligt.


2021-01-12
Allt vad du gör, 

allt vad du säger, 
syns och hörs, 
ooterkalleligt, 
gör det goda, 
var mänsklig.


2021-01-12
Förena er, 
alla människor är, 
vi inga främlingar, 
vi samma släkte, 
Jordens befolkning, 
människor, 
alla vise säger: 
vi från samma träd, 
samma frukter.


2021-01-12
Var god, 
kasta bort det onda, 
religioner goda är, 
ta emot det goda, 
bli en bra människa.


2021-01-12
Var givmild, 
i framgång, 
tackas i motgång, 
du lär, 
du växer andligt.


2021-01-12
Glädjens vingar,
vår styrka är, 
tanken klarnar, 
vi förstår, 
allt tydligt blir.

 

2021-01-12
Universal kärlek, 
Guds kärlek mot själar, 
själarnas kärlek mot Gud, 
själens kärlek mot andra själar, 
universal kärlek, 
andliga världens kärlek, 
älska alla.


2021-01-12
Guds kärlek flödar, 
flödar över människan, 
du människa...
sluta bråka, 
sluta kriga, 
förena er, 
älska varandra.
 

2021-01-12
Vi alla människor är, 
av samma har vi kommit, 
därför glöm inte,  
upphöj dig inte över andra, 
alla likadana är.


2021-01-12
Kvinnor och män, 

ni lika rättigheter har, 
i religion, 
i samhället, 
ni jämlika är, 
behandla varandra 
med respekt, 
med godhet.


2021-01-12
Kärlek och vänskap, 
kärlekens trädgård, 

med kärlekens ros, 
planterat i hjärtats trädgård, 
med kärleken hjälp, 
släpp aldrig längtan, 
längtar till kärlekens honung.


2021-01-12
Kunskap flyger, 

som en fågel, 
kunskap lyfter oss,
som en stege, 
uppåt, uppåt, 
högre höjder, 
högre nivåer.


2021-01-12
En ren hjärta, 

strålande hjärta, 
milt hjärta, 
det uråldrigt är, 
det evigt är, 
hjärtats renhet.


2021-01-12
Ljuset är rättvisa, 

utsläck det inte, 
ingen förtryck, 
ingen tyranni, 
skapa enighet, 
syfter är enighet 
bland människor, 
det är rättvisa.


2021-01-12
Ärligheten, 

alltings grunval, 
mänsklig dygd, 
ärlighet.


2021-01-12
Fridens fäste, 

som en träd, 
i trygg stillhet, 
harmoni.


2021-01-12
Visa kärlek, 

alla är vi människor, 
lev i vänskap, 
aceptera alla.


2021-01-12
All ljus är gott, 

ljuset är gott, 
lev i ljusets närhet, 
ta kraft av ljuset, 
ljuset är kärlek.


2021-01-12
Vänlig tunga som magnet för hjärtan, 

som själens bröd, 
visdomens och förståelsens källa.


2021-01-12
Jorden ett land är. 

medborganra är människorna, 
en stor önskan, 
fred på Jorden, 
älska varandra.


2021-91-12
Vänlighet, 
tjäna, tjäna alla, 
älska alla, även dina fiender
var ren i anden, renatankar, 
så rena som möjligt, 
älska mänskligheten.


2021-01-12
Hur ser världen ut idag, 
krig, hat, förföljelse, rasism, 
finns även gott för den som vill, 
älska din Gud av hela ditt hjärta, 
älska mänskligheten, 
se det goda i alla religioner, 
sträva efter det goda hela tiden, 
var mänsklig och var förlåtande.


2021-91-12
All skapat från stoft, 
då alla likadana är, 
alla kommit från samma, 
älska skall vi varandra därför.


2021-01-12
En cirkel förrenar alla människor, 

vi systrar och bröder är.


2021-01-12
Fantastisk variation överallt, 

alla ser olika ut, 
men alla är trots det likadana.


2021-01-12
En tanke om krig, 

motarbeta krig, 
motarbeta det med fred, 
en tanke om hat, 
motarbeta hat, 
motarbeta det med kärlek, 
kärlek har läkande kraft, 
kärlek ger ljus och hopp.


2021-91-12
Tiderna förändras hela tiden, 
man måste följa med i tiden, 
i tidens nuvarande sätt att leva, 
man kan inte leva i det förgågna, 
följ utvecklingen, 
var klok och vis i tiden


2021-01-12
Bota hela världen, 

förena alla folk, 
ha en gemensam tro.


2021-91-12
Du skapades av glädje, 

livets ande fick du, 
älska din skapare, 
glädjs över att du skapades. 


2021-91-12
Vad är människan, 

den sanna människan, 
svar: själen, 
den sanna du är själen, 
materiella kroppen är dina kläder, 
själen är det verkliga du.


2021-91-12
Solen har kraft, 
själen som solen, 
lyser upp människan,
den samma människan.


2021-01-12
Meditera, lugna sinnet, 

leta fram ditt innersta, 
njut av stillhetens sötma.


2021-91-12
Tillbedjan är en kost, 

tjäna mänskligheten, 
sök fred för alla, 
sök harmoni och lugn och ro.


2021-01-12