Finlandsfödda i Sverige, vi som kom hit 60-80-talet eller lite senare eller tidigare, vi börjar var gamla...många har olika sjukdomar och hög ålder...så det sägs att det kan vara en orsak varför Finlandsfödda har så hög dödlighet just nu när dom smittats av covid-19...men det kan inte vara hela orsaken...man säger att man vet inte, men tidigare har det varit artiklar om detta och man sa att levnandstandar och levnastilen kan vara en orsak. man kanske dricker sprit lite mer än svenskar, man kanske röker, man kanske är överviktig, plus så olika sjukdomar som t.ex. fel i hjärtat.
Hur som helst, Finlandsföddas dödsantal har ökat dramatiskt
- SR -

Men det är väl så att många gamla Finlandsfödda kanske bor i särskilda boenden för äldre och har blivit smittade där.
Även alla dom som har hemtjänst har många blivit smittade och dött, oavsett vilken nationalitet man har.
Det verkar vara så att invandrare i allmänt bor lite sämre än svenskar...inte alla, men ganska många...det påverkar även dödligheten i covid-19, alltså var man bor.