Planeter är vår allas hem, 
alla människornas hem, 
låt oss hålla sammans, 
låt oss skapa fred på Jorden, 🗺️
hur skulle detta vara möjligt, 
genom kärlek, medmänsklighet, ❤️
älska lla människor.

cc17.jpg?1573383020