Välj den goda vägen, 
var mänsklig, 
var en medmänniska, 
vi alla människor är, 
likvärdiga människor, 
önska alla gott 
både bekanta och främlingar, 
agera på den goda vägen, 
ge stöd och hjälp.